Elevhälsa
Bergsundsskolan är en för- & lågstadieskola belägen i rymliga lokaler vid Hornstull (söder) i Stockholm. Välkommen att läsa mer om vår verksamhet.
Bergsundsskolan, förskola, lågstadieskola, Södermalm, Stockholm
16689
page-template-default,page,page-id-16689,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-21.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Elevhälsa

_klass ELEVHÄLSA

Bergsundsskolans elevhälsa

Välkommen till Bergsundsskolans presentation av elevhälsan som i detta dokument kommer att beskriva vad elevhälsa innebär samt hur vi på Bergsundsskolan arbetar med att upprätthålla ett gott förebyggande arbete kring våra barn och vuxna på skolan.

 

Regeringen formulerar i sin proposition ”Hälsa lärande och trygghet” sitt uppdrag i skolan. Arbetet med elevhälsa bör ses som en viktig del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. Det förebyggande arbetet bör betonas. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever men ha fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. I det individuellt inriktade arbetet bör elevhälsan ha ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. För att ge stöd till en enskild elev handlar det om att se och åtgärda hela miljön kring eleven.

 

Elevhälsa är ett förhållandevis nytt verksamhetsområde i skolan , omfattande skolhälsovård, kuratorverksamhet, psykologverksamhet samt specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans kompetenser i psykologiska, sociala och omvårdande, medicinska, språkliga och vägledande frågor kompletterar pedagogernas kompetens. Personalgrupperna ska samarbeta förebyggande och lösa olika problem som hindrar samspel, relationer och kommunikation både mellan individer, mellan grupper och inom skolan som system.

 

Elevhälsans personal på Bergsundsskolan består, förutom rektor som är ansvarig, av:
 • Specialpedagog för förskoleklass/skola
 • Psykolog för förskoleklass/skola / utredningar
 • Kurator / Psykoterapeut / Handledare
 • Läkare för förskoleklass /skola
 • Skolsköterska i förskoleklass /skola

 

Barn – och elevhälsoteamet är en resurs:
 • i främjande av barnens hälsa genom kontinuerliga undersökningar.
 • i det främjande och förebyggande arbetet på organisations-, grupp- och individnivå.
 • i arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till barn och ungdomars behov.
 • i arbetet med utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering.
 • för skolornas kompetensutveckling.

 

Dessutom ska barn- och elevhälsoteamet arbeta med:
 • Konsultation och handledning
 • Göra s.k. basutredningar av barn/unga, i samråd med föräldrar
 • Vara ett stöd i arbetet med åtgärdsprogram

 

Elevhälsans sex strategiområden:

1. Främja hälsa

2. Arbetsmiljö

3. Elever i behov av särskilt stöd

4. Samverkan

5. Kompetensutveckling för all personal

6. Elevhälsans yrkesgrupper

 

Elevhälsans arbete:

Skolhälsan på Bergsundsskolan arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och en egen utarbetad organisationsmodell som idags läget är under utveckling. Arbetsuppgifterna inom skolhälsan är främst förebyggande. Verksamheten omfattar hälsoundersökningar och hälsosamtal, vaccinationsprogram och medicinsk studie- och yrkesvägledning – allt utifrån ett fastställt basprogram.

 

Lärarna i respektive årskurs är de som har regelbunden kontakt med eleverna och alltid deltar i elevhälsoteamets möten. Skolläkaren och skolsköterskan deltar i elevhälsoteamets arbete när kompetensen efterfrågas. Skolans psykolog finns alltid närvarande vid dessa möten. Skolhälsan ger också stöd och hjälp till elever som är i behov av särskilt stöd, har psykosociala eller medicinska problem eller är i svåra livssituationer. Skolhälsan har mottagningsverksamhet och svarar för enklare sjukvårdande uppgifter.

 

Tillsammans med övrig skolpersonal medverkar skolhälsan i frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö. Skolhälsan ingår och bidrar med kunskaper om elevers hälsa, uppväxt och sociala förhållanden; en helhetsbild som behövs för att utveckla lärandemiljön. Skolhälsan har sekretess vilket gör att information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare (beroende på elevens ålder).

 

Hälsa är ett tillstånd av fysiskt , psykiskt och socialt välbefinnande (WHO)

Per Johansson VD Bergsundsskolan