Bergsundsskolan | Elevråd
Bergsundsskolan är en för- & lågstadieskola belägen i rymliga lokaler vid Hornstull (söder) i Stockholm. Välkommen att läsa mer om vår verksamhet.
Bergsundsskolan, förskola, lågstadieskola, Södermalm, Stockholm
16721
page-template-default,page,page-id-16721,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Elevråd

Elevrådsprotokoll, 2017-04-25

Elevråd 4 VT 2017

Så var det dags för vårterminens fjärde Elevråd där det nu var dags att fortsätta arbeta med likabehandlingsarbetet på skolan.

Balder:   Hugo & Towe

Freja  :   Love & Doris

Oden  :   Arvid & Hanne

Idun   :   Anton & Livia

Inför detta 4:e elevrådet hade elevrådets representanter fått i uppgift att med sina klasser diskutera följande spännande fråga.

Till detta möte skulle ni som arbetar i elevrådet diskutera med era klasser två ganska så vanliga men inte helt lätta frågor. Som ni alla vet är det jätteroligt och väldigt viktigt med kompisar. Man behöver inte ha många, men alla behöver ha någon, en eller flera. Men då kommer vi till den stora svåra frågan. Hur gör man? Ni ska alltså tillsammans med er klass diskutera hur man får kompisar. Hur man blir en bra kompis och får riktiga vänner. Vad är viktigt att tänka på. Ni ska också plocka fram några egenskaper dvs hur man är som ni INTE vill se hos era kompisar. Här kommer frågorna.

 1. Hur gör man för att få kompisar?
 2. Hur blir man en bra kompis och får riktiga vänner?
 3. Hur ska man INTE vara eller göra om man vill vara en bra kompis?

Det blev en intressant diskussion, och här kommer elevrådets tips med information och råd från samtliga klasser.

 1. Man ska alltid fråga om någon vill leka
 2. Om man bjuder på sig själv och även leker lekar som man kanske inte alltid leker kan man få fler kompisar.
 3. Man måste vara snäll
 4. Man kan berätta om sina intressen och se om man har samma intressen och kan då börja leka.
 5. Man måste våga prata och prova nya lekar.
 6. Man ska inte retas och säga dumma saker om andra människor

Hur ska man inte vara om man vill ha kompisar?

 1. Vara elak och retas
 2. Säga dumma saker
 3. Fälla krokben och puttas
 4. Brottas och slåss
 5. Förstör leken och alla leksaker
 6. Om någon är taskig mot andra ser man att de säkert också kan vara taskig mot dig
 7. Svära och bråka
 8. Gömmer och stjäl dina saker

Det som blev tydligt för hela elevrådet är att det finns en ganska skarp gräns mellan vad som är bra och vad som är dåligt. En svårare fråga var att fundera kring hur man får nya kompisar om man är väldigt blyg. Då sa elevrådet att man kan vara med i leken och lära sig den och vänta till någon bjuder in dig och då kanske du vågar prata med nya kompisar. Det är viktigt att delta i leken och visa sig, även om man är blyg.

 

 

Till nästa möte:

Diskutera detta med din klass på klassrådet och återkoppla till nästa elevråd den 23:e Maj.

Fråga att diskutera: De flesta barnen har vecko eller månadspeng från sina föräldrar. Vi vill att ni gör en undersökning och diskuterar hur mycket pengar som är lämpligt för ett barn som går i FSK klass respektive åk 1 2 och 3.

Varför är den summan rimlig och vad tycker ni i respektive klass att pengarna skall räcka till?

Tänk på att det kan också vara elever i klassen som inte har vare sig vecko eller månadspeng? Hur gör de om de vill köpa en glass eller en dricka. Diskutera det med er klass och skriv ner svaren till nästa elevråd den 23:e Maj.

 

 

Sekreterare : Per Johansson Rektor Bergsundsskolan

 

 

 

Stockholm 2017-03-21    Protokoll 3

Elevråd 3 VT 2017

Så var det dags för vårterminens tredje Elevråd där det nu var dags att fortsätta arbeta med likabehandlingsarbetet på skolan.

Balder:   Hugo & Towe

Freja  :   Love & Doris

Oden  :   Arvid & Hanne

Idun   :   Anton & Livia

Inför detta 3:e elevrådet hade elevrådets representanter fått i uppgift att diskutera riskområden på och utanför skolan där skolverksamhet förekommer.

Freja: Berget i högalidsparken är ett riskområde där det kan förekomma sprutor och glas. På skolan är Innebandyplanen på gården ett riskområde. Det är ett otrevligt språk och ibland är det någon som slåss och puttas. Trapphuset är också en plats där det puttas och knuffas. Många vill upp fort efter rasten och trängs i trappen. Man kan trilla och göra illa sig. Lunchrasten på våningen när ingen vuxen ser gör en del dumma saker.

Idun:   Fotbollsplanen i högan där man kan ramla och slå sig. Även högans pulkabacke är farlig för det finns liksom inga regler. Högans grind saknar hasp. Rullen på gården för att man kan fastna. Röda rummet för att vi skriker. Hushörnan,man kan bli störd när många leker precis som sjukhuset då flera brottas istället för att leka med varandra. Klätterställningen på gården kan vara farlig om för många leker i den och klättrar över och under och ramlar på varandra. Man ska inte gå ut på gården utan vuxen,det är alltid bäst.

Oden: Eluttag är riskområden. Berget i högan kan vara farligt då det är isigt. Det vore bra om personalen kunde salta berget. Samlingstrappan på Oden kan ha vassa kanter. I mysrummet blir det ofta vilda leker och någon gör illa sig.Viktigt att påminna varandra att det ska vara lugnt därinne. Snöbollskastning ,även mot en vägg kan vara en risk. I samlingsrummet sägs fula ord, därför måste vxna vara mer närvarande i det här rummet. Men vi ska också tänka på att inte svära. Fullisar är ett riskområde. Vi ska tänka på att hålla avstånd och inte lyssna på vad de säger.

Balder:  Hade vid tillfället inga riskområden att rapportera.

Till nästa möte:

Till nästa möte skall ni som arbetar i elevrådet diskutera med era klasser två ganska så spännande frågor. Som ni alla vet är det jätteroligt och väldigt viktigt med kompisar. Man behöver inte ha många,men alla behöver ha någon,en eller flera. Men då kommer vi till den stora svåra frågan. Hur gör man ? Ni ska alltså tillsammans med er klass diskutera hur man får kompisar. Hur man blir en bra kompis och får riktiga vänner. Vad är viktigt att tänka på. Ni ska också plocka fram några egenskaper dvs hur man är som ni INTE vill se hos era kompisar. Här kommer frågorna.

 1. Hur gör man för at få kompisar ?
 2. Hur blir man en bra kompis och får riktiga vänner ?
 3. Hur ska man INTE vara eller göra om man vill vara en bra kompis ?

 

Diskutera detta med din klass på klassrådet och återkoppla till nästa elevråd 25:e april.

 

 

Sekreterare : Per Johansson Rektor Bergsundsskolan

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 2017-03-21

Elevråd 2 VT 2017

Så var det dags för vårterminens andra Elevråd där det nu var dags att arbeta med likabehandlingsarbetet på skolan.

Balder:   Hugo & Estrid (Estrid var suppleant för Towe)

Freja  :   Love & Doris

Oden  :   Arvid & Hanne

Idun   :   Anton & Livia

Inför detta elevråd har samtliga klasser haft klassråd så vi började med ta upp vad som hänt på respektive våning.

Freja: Många vill ha nya leksaker, framförallt på gården. Basketbollar behöver pumpas och de vill ha bandyfria dagar och dagar där det går att spela andra sporter på den ytan. Ett förslag som kom upp eftersom många vill spela bandy var att man delar på tiden och gör hälften var.

Idun: Vill också ha mer saker på gården. Vi vill vara oftare på motoriken och i träslöjden. Vi vill gärna ha mer bild och röra på oss mer. Hur ska dessa behov tillgodoses ? Gå de att tillgodose dem? diskutera detta på nästa klassråd tillsammans med din klass.

Oden: Vi skulle vilja gå igenom mer brandrutiner på våningen, för allas skull. Vi vill också att vi köper in matlagningsgrädde till våra soppor. Vi har nyligen ändrat våra trivselregler (vi gick igenom dessa med hela elevrådet och diskuterade dem,vad som var bra och som kunde spridas till fler klasser på skolan.

Balder:  Bra med lekområden, det hjälper oss i leken. Vi vill ha nya lekar på idrotten och tränar nu på att bli bättre på att städa.

Till nästa möte:

Till nästa möte skall vi diskutera riskområden på skola &fritids och vad barnen själv uppfattar som risker och varför ?

Frågan tas sedan vidare till respektive klassråd för att därefter återkopplas till elevrådet i Mars.

Frågan enligt nedan: Detta är en fråga som följer med elevrådet under hela terminen förutom all de frågor ni själv kommer upp med från era klasser. Frågan att arbeta med är en del av skolans likabehandlingsplan som skall vara precis som den låter. En plan som medför att alla ska behandlas lika.

Vilka områden uppfattar ni som riskområden och varför ? Ett riskområde är en plats på skolan eller där vi vistas utanför skolan under skol/fritidstid. Det kan vara ett rum, en plats eller vad som helst där ni uppfattar att saker händer eller som det känns att något kan hända. Någon kanske inte får vara med och leka. Någon kan bli slagen då ingen ser, retad då ingen hör,eller avvisad av någon anledning. Det kan också vara platser där vi leker som du/ni upplever som farliga,där det finns farliga saker som man kan ramla på,skära sig eller klämma sig i. Ni får använda er fantasi och diskutera detta med er klass. Vi människor uppfattar saker olika men vissa saker kommer vi att uppfatta likadant.

Ditt jobb till nästa möte är att som elevrådsrepresentant föra en diskussion med din klass där du samlar in det som klassen diskuterar. Skriv ner vad som kommer upp och gärna några åtgärdsförslag ifall du och din klass har några. Svaren skall återkopplas till nästa möte i Mars.

 

 

 

 

Sekreterare : Per Johansson Rektor Bergsundsskolan